Välkommen till
GynHälsan Uppsala

GynHälsan är en privat preventivmedels- och gynekologmottagning. 

Vi kan hjälpa dig med

Mottagningen är öppen för kvinnor i alla åldrar. Även män är välkomna för test av Klamydia och Gonorré.

Gynekologisk undersökning

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.

Ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud i samband med graviditet samt för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Klimakteriebesvär

Klimakteriet är den fas i livet hos kvinnan när östrogennivåerna i kroppen börjar sjunka. Våra gynekologer hjälper dig att hitta rätt behandling och utföra de undersökningar som kan behövas eller om du bara behöver rådgivning.

Preventivmedel

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Könssjukdommar

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

NIPT (Non-inasive prenatal testing)

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Testet kan göras från v.10+0 och framåt.

Nyheter

Begränsade parkeringsmöjligheter på grund av valborgsfirande!

Just nu begränsade parkeringsmöjligheter kring mottagningen på grund av valborgsfirande!

Drop-in till barnmorska!

Nu har vi åter börjat med drop-in till barnmorska för test av Klamydia/Gonorré eller för receptförnyelse av preventivmedel. Välkommen på drop-in onsdagar mellan 16-18.

GynHälsan är nu en del av C-Medical!

Många spännande möjligheter väntar när vi nu blir en del av C-Medical!