Vi erbjuder

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär. Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

Diagnostik av endometrios

C-Medicals kliniker är först bland länderna i Norden att lansera ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest. Testet är ett mRNA test och provet som analyseras är ett salivprov.

Gynekologisk undersökning

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.

Ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud i samband med graviditet samt för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Klimakteriebesvär

Klimakteriet är den fas i livet hos kvinnan när östrogennivåerna i kroppen börjar sjunka. Våra gynekologer hjälper dig att hitta rätt behandling och utföra de undersökningar som kan behövas eller om du bara behöver rådgivning.

Preventivmedel

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Könssjukdomar

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

NIPT (Non-inasive prenatal testing)

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Testet kan göras från v.10+0 och framåt.

Spermaprovsanalys

Hos oss kan du få hjälp med spermaprovsanalys och via våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte.

HSSG och Hysterosalpingosonografi

HSSG (Hysterosalpingosonografi) utförs vanligen som en del i en fertilitetsutredning men kan även göras på andra indikationer. Även diagnostisk hysteroskopi kan utföras som del i en fertilitetsutredning eller vid upprepade missfall.

Fertilitetsutredning

Vi utför fertilitetsutredningar av par med ofrivillig barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet på våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala.

Infertilitetsbehandling

Via våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala erbjuder vi hormonstimulering vid utebliven ägglossning och assisterad befruktning (IVF).

Äggfrys

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Behandling utomlands

Insemination eller IVF utomlands Par/kvinnor som genomgår privat insemination eller IVF-behandling utomlands kan få hjälp hos oss med de utredningar/bedömningar som kan göras på annan ort än hos den behandlande kliniken utomlands.