Behandling utomlands

Insemination eller IVF utomlands

Par/kvinnor som genomgår privat insemination eller IVF-behandling utomlands kan få hjälp hos oss med de utredningar/bedömningar som kan göras på annan ort än hos den behandlande kliniken utomlands.

C-Medical Fertilitet

Ta gärna kontakt med våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala så bokar vi in ett möte och går igenom vad ni behöver hjälp med.

I samband med mötet gör vi en sammanställning och ett pris för det ni behöver hjälp med ges efter konsultationen.

Distansstimulering

Om du av någon anledning inte kan eller vill göra din fertilitetsbehandling hos oss på C-Medical Fertilitet så har vi samarbete med ett flertal andra IVF-kliniker i Sverige och utomlands. Vi kan hjälpa till med planering, behandling och monitorering inför och under pågående IVF-behandling, äggdonation eller insemination av spermier.

Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges.