Gynekologisk undersökning

En gynekologisk undersökning utförs av specialistläkare i gynekologi. Vi handlägger, diagnostiserar, ger rådgivning samt behandlar gynekologiska besvär.
Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, gynekologiskt ultraljud samt utredning av avvikande cellprov ingår när detta behövs.