NIPT (Non-inasive prenatal testing)

Vad kan NIPT påvisa?

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys.
Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Det finns även möjlighet till utvidgad analys av mikrodeletion DiGeorges syndrom, 22q11.2. Analysen av provet görs i samarbete med fostertest.se i Göteborg.