NIPT (Non-inasive prenatal testing)

Vad är NIPT och vad kan det påvisa?

Som blivande förälder har du möjlighet att göra NIPT (Non Invasive Prenatal Test). Testet påvisar med stor säkerhet sannolikheten för kromosomavvikelse hos fostret. Det enda som behövs för att genomgå analysen är ett blodprov och testet ger ingen ökad risk för missfall.

Ett NIPT kan göras från vecka 10+0 och framåt. Innan du gör ett NIPT rekommenderas att göra ett ultraljud för att säkerställa vilken vecka du befinner dig i. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys.

Vad visar testet och hur går det till?

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa sannolikheten för en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan.

Blodprovet är riskfritt, enkelt och tillförlitligt

Fördelarna med NIPT är många. Det ger ett tillförlitligt resultat, är icke-invasiv och endast små delar av fostrets kromosomer behöver analyseras i den blivande mammans blod i stället för kvinnans nivå av graviditetshormoner (som med exempelvis KUB-test).

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

På C-Medical Gynekologi och Fertilitets kliniker i Stockholm och Uppsala har du möjlighet att göra NIPT testet. Provtagningen görs i samarbete med fostertest.se i Göteborg och har en pålitlighet upp till 99 procent. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. På vår klinik i Uppsala finns även möjlighet till utvidgad analys av mikrodeletion DiGeorges syndrom, 22q11.2.

Testet tas på plats i trygga och roingivande lokaler

Testet tas på plats i trygga och roingivande lokaler i Stockholm eller Uppsala och skickas sedan till Göteborg för analys. Tillförlitlighet och noggrannhet är av största vikt vid provtagningen och på C-Medical Sveriges kliniker är expertisen av högsta rang.

Du kan känna dig trygg hos oss

C-Medical Gynekologi GynHälsan är en plats där du kan känna dig trygg när du söker hjälp för utredning och behandling av gynekologiska problem. 

Här arbetar specialister inom området som är utbildade och erfarna inom diagnos och behandling av många olika tillstånd. Så oavsett typ av problem du upplever kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver av kompetenta och kunniga experter som värnar om din hälsa och ditt välbefinnande.

På C-Medical Gynekologi i Stockholm och på C-Medical StudentGyn/GynHälsan i Uppsala har du möjlighet att göra NIPT testet.  Kontakta gärna mottagningarna för mer information och vägledning.
 

Se filmen om NIPT

Se gärna filmen nedan som förklarar vad NIPT är och vad man kan se genom att ta ett test.