Spermaprovsanalys

En spermaprovsanalys görs alltid inom ramen för en infertilitetsutredning, men det kan även finnas andra situationer när en spermaprovsanalys behövs.

Mannen får information om rutinerna kring detta i samband med ett besök till barnmorska.