Ultraljud

Allmän gynekologi

Vi utför gynekologiska ultraljud inom ramen för Regionfinansierad vård för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom. Gynekologiska ultraljud utförs alltid av en gynekolog.

GynHälsan Fertilitet

Önskar du göra ett ultraljud inom ramen för en infertilitetsutredning eller en infertilitetsbehandling kan du även ta kontakt med GynHälsan Fertilitetsklinik

Vaginalt ultraljud i tidig graviditet

Gynekologiska ultraljud erbjuds dessutom finansierat via Regionen vid blödning i tidig graviditet samt om en tidig ultraljudsundersökning i början av en graviditet efterfrågas för datering.
Vi erbjuder också NIPT test – test för kromosomavvikelser från graviditetsvecka 10+0. NIPT tas via ett blodprov och innebär inga risker för graviditeten.