Ultraljud

Allmän gynekologi

Vi utför gynekologiska ultraljud inom ramen för Regionfinansierad vård för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom. Gynekologiska ultraljud utförs alltid av en gynekolog.

C-Medical Fertilitet

Önskar du göra ett ultraljud inom ramen för en infertilitetsutredning eller en infertilitetsbehandling kan du även ta kontakt med våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala.

Vaginalt ultraljud i tidig graviditet

Gynekologiska ultraljud erbjuds dessutom finansierat via Regionen vid blödning i tidig graviditet samt om en tidig ultraljudsundersökning i början av en graviditet efterfrågas för datering.
Vi erbjuder också NIPT test – test för kromosomavvikelser från graviditetsvecka 10+0. NIPT tas via ett blodprov och innebär inga risker för graviditeten.